Privacy Policy

Privacy statement klanten

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via haagsesapjes.nl. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is B.W.D. Hospitality (hierna “haagsesapjes.nl”). Haagsesapjes.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Haagsesapjes.nl houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke persoonsgegevens verwerken wij (en waarom)?

Haagsesapjes.nl verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. Bestelproces
Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt, door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, de mogelijkheid tot het beoordelen van je bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:
• Naam
• Adresgegevens
• Contactgegevens
• Bestelling
• Betaalgegevens
• Opmerkingen (voor zover van toepassing)

2. Marketing berichten
Wij verwerken daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws en kortingsacties in de vorm van e-mail. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je bestelling in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen, dan kan je uitschrijven via de link in het betreffende bericht. Het gaat om naam, contactgegevens en adres.

3. Cookies
Tot slot verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. Haagsesapjes.nl maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:
• Locatiegegevens
• IP-adres of app IDs
• Internetbrowser en apparaat-type
• Websitetaal

Leeftijd
Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Haagsesapjes.nl. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Haagsesapjes.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Haagsesapjes.nl verwijdert je meeste gegevens na 1 jaar na het plaatsen van je bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou te woord kunnen staan met vragen of klachten over de bestelling. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt, bewaren wij tot 20 jaar na het plaatsten van je bestelling. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.

Delen met anderen
Haagsesapjes.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:
• Software providers
• Implementatie partners
• Advertentie platforms (bijv. Google en Facebook)

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Haagsesapjes.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens
Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot info@Haagsesapjes.nl. Haagsesapjes.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Haagsesapjes.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Our website address is: https://www.haagsesapjes.nl.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Analytics

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.